Styrelse

Kenth Löfgren, ordförande

Nancy Nilsson, ledamot

Solbritt Hansson, ledamot

Ingrid Karlsson, ledamot

Carina Didi, ledamot

Kia Karlsson, ledamot

Petra Jonsson, ledamot

Ida Olsson, ledamot

Lillemor Lönnroth, ersättare

Annmarie Jonsson, ersättare

Anna Grönlund, ersättare

Sofia Hedendahl, ersättare